© Copyright  Robin Hood Natuurschutters 2018  Alle rechten voorbehouden
© Copyright  Robin Hood Natuurschutters 2018  Alle rechten voorbehouden
Jaarlijks lidgeld Sportjaar van 1/10/2018 tot 30/09/2019. Om lid te worden van RHN is aansluiting bij de HBL verplicht. Lidgeld tot 18 jaar (jeugd/student)* € 85 - Lidgeld vanaf 18 jaar  € 115 - Niet schietend lid: € 10 *Voor de bepaling van het lidgeld is men ‘jeugd’ tot en met 18 jaar en student zolang je ten laste bent van je ouder(s), en de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebt. Betalingen uitsluiten per overschrijving op bankrekeningnummer: BE 66 7512 0914 2043 op naam van: Robin Hood Natuurschutters vzw, met vermelding van: lidgeld 18-19 + naam lid Het lidgeld MOET betaald zijn vóór uw eerste bezoek (met de intentie om het boogschieten te beoefenen) aan de schietstand vanaf 01/10/2018. De verzekering voorziet géén overgangsperiode. Schutters waarvan het lidgeld voor 01/10/2018 niet betaald is, zijn vanaf 30/09/2018  om 24:00u niet meer verzekerd, en  worden niet meer toegelaten vooraleer betaald + administratiekosten van € 5. Leden die het lidgeld voldaan hebben krijgen een lidkaart als bewijs van aansluiting en verzekering.  Het betalen van het lidgeld impliceert dat het lid, of ingeval van een minderjarige zijn/haar ouder(s)/voogd, kennis heeft genomen van het reglement versie 2013.02,  en zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud.  Dit reglement is digitaal verkrijgbaar op eenvoudig verzoek, te consulteren op de  website en aanwezig op de schietstand. Wist je dat verschillende mutualiteiten aan hun leden een terugbetaling (€15-€30) van het lidgeld van een sportclub aanbieden. Hieronder kan u de modaliteiten en het formulier terug vinden van uw mutualiteit terugvinden. Vul het formulier in en laat het tekenen door de secretaris van de club.
Mutualiteit
Bedrag
Formulier
Link
Securex
€ 30
Partena
€ 15
Christelijke Mutualiteit
€ 15
Onafhankelijk ziekenfonds
€ 15
Liberale Mutualiteit
€ 25
Vlaams Centraal Ziekenfonds
€ 30
Clubreglement Privancybeleid Naar ledenadministratie