Pupillen - Benjamins  € 68,00 Cadetten - Veteranen  € 120,00 LIDGELD 2021 - 2022
Verschillende mutualiteiten geven aan hun leden een terugbetaling (€15 - €30) van het lidgeld. Bij opgave van de mutualiteit zorgen wij voor een ingevuld formulier.
Seizoen boogschieten begint op 1 oktober en eindigt op 30 september