© Copyright  Robin Hood Natuurschutters 2018  Alle rechten voorbehouden
© Copyright  Robin Hood Natuurschutters 2018  Alle rechten voorbehouden
https://www.handboogliga.be/wedstrijden/reglementen/ RBA - Royal Belgian Archery  Reglementen NATUURSCHIETEN Reglement Super Arrow Reglement 2D en 3D Reglement G-BOOGSCHIETEN  Algemeen reglement G-boogschieten.  WAE - World Archery Europe Er zijn geen specifieke reglementen vanuit World Archery Europe. Via deze link komt u op de website World Archery Europe WA - World Archery Via deze link komt u op de website World Archery De onderstaande documenten zijn World Archery boeken. Indien er onduidelijkheden zijn in de reglementen van de Handboogliga of Royal Belgian Archery kan hier op worden terug gevallen. WA Boek 4: Veld en 3D De reglementen van World Archery evolueren ook steeds verder. Alle wijzigingen van de WA-reglementering worden neergeschreven in de bylaws. IFAA - International Field Archery Federation Onderstaand vindt u de reglementering van de IFAA:  Alle reglementen van IFAA kan u vinden op volgende pagina  Reglementen IFAA  Reglement IFAA (Samenvatting Nederlands) 
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Update 14/02/20